Geen nieuw concept, want consultancy bestaat al heel lang, maar heeft de laatste tijd meer nadruk gekregen met de overname van Dress for Success door Actelbank. Actelbank is de 5e grootste bank in het V.K. en levert waarschijnlijk de consultancy die nodig is. Haar klanten zijn ongeveer 12 miljard pond waard, waaronder ongeveer 500 miljoen pond aan werknemers.

De behoefte aan advies en informatie in de consultancy leidde tot de ontwikkeling van wat bekend staat als de Consultancy industrie.

De Consultancy industrie… is een breed begrip van verschillende soorten advies voor mensen en bedrijven en de methodes en modellen die worden gebruikt om verschillende doelstellingen te bereiken. Het heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld door de uiteenlopende behoeften van diegenen met doelstellingen zoals vermindering van de postkosten, opleiding en outsourcing enz.

Er zijn veel verschillende soorten advies beschikbaar, bijvoorbeeld:

De langetermijndoelstelling van een consultant is de kosten van de operaties te verlagen door de efficiëntie te verhogen, zei hij.

In de moderne wereld bestaat de postbode nog steeds, maar de rol is in toenemende mate even belangrijk als het telefoonnummer. Het is nu een instrument voor marketing en communicatie en niet alleen een regulator tussen de bedrijven en de eindgebruiker.

Enkele van de projecten waarbij een consultant betrokken kan zijn, zijn interne audit, kostenberekening, haalbaarheidsstudies, voorstellen en wettelijke vereisten.

Kosten van de operatie

Efficiëntie

Een consultingproject kan een klant 25% tot 50% van de totale waarde van het project kosten. Als het om een groot project gaat, kan zelfs een korting van 25% moeilijk zijn, maar een win-win situatie.

Als er eenoustrum is, moet de prijs aanzienlijk worden verhoogd. Het zal ook de onzekerheid bij de klant verminderen die in verband met het project zou kunnen ontstaan.

Als de voorgenomen uitgaven van de cliënt 50.000 pond bedragen, dan zou de cliënt, zelfs als Discounted Worldwide Shipping Services de uitgaven tot 45.000 pond verlaagt, een zeilvakantie moeten hebben! Door de totale waarde van het project bij 50.000 pond (en het is een nieuw idee) tot 55.000 pond te verhogen, vermindert het risico dat het project geen succes wordt en vermindert het ook de prijsonzekerheid voor de cliënt.

Maar soms kost het project meer dan £55,000. Indien de helft van het project 50.000 £ kost, dan zal de totale waarde van het project 45.000 £ = 15.000 £ bedragen.

Dus waarom proberen niet meer consultants eenvoudigere projecten uit?

TheyCommitment

Of zij het nu zien als een lange termijn of een beperkt venster, interne consultants zijn erop gebrand om projecten van bij het prille begin correct uit te voeren. Zij zijn niet geïnteresseerd in prestige, maar hechten waarde aan de kans om projectwerk te krijgen, ook al is het slechts een deel van een totaal projectpakket.

In het verleden hanteerden sommige consultants de methode van het overboord zetten van requirements, waarbij de ‘to do’-lijst massaal werd gedocumenteerd. Hun redenering was dat indien aan een vereiste niet was voldaan tegen de tijd dat het adviesbureau eraan voldeed, het niet de moeite waard was om een beroep te doen op de diensten van die bepaalde consultant. Dit leidde ertoe dat veel tijd en geld werd besteed aan consultancy, maar ook hier was er weinig echt voordeel voor de klanten. Bovendien was het gewoon niet erg kosteneffectief.

Maar gezien de druk om projecten op tijd en binnen het budget op te leveren, hadden de consultants zeker weinig andere keuze dan de beschikbare middelen te gebruiken en professionele oplossingen aan te bieden. Dit is natuurlijk niet het geval. Zelfs indien de klanten de initiële vereisten hadden, kunnen andere, niet-zakelijke vereisten uiteindelijk voorrang krijgen op de zakelijke vereisten. Dus nogmaals, wat consultants doen is proberen te voldoen aan de bedrijfsvereisten terwijl ze in de loop van het proces niet-zakelijke vereisten verwerven.

Als u een consultant bent, moedig ik u zeker aan om na te denken over hoe u aan de business requirements kunt voldoen en projecten sneller en goedkoper kunt opleveren. Je zou zelfs kunnen ontdekken dat sommige van je vereisten helemaal niets te maken hebben met business! Niet-zakelijke vereisten zijn een stuk gemakkelijker in te passen in een zakelijke planning. Door de zakelijke vereisten te begrijpen, kunt u aan deze vereisten voldoen en ook aan de behoeften van uw klanten!

Veel succes!

Onderzoek afgerond naar de zakelijke vereisten voor een minimum levensvatbaar product (MVP).

Identificeer aan welke niet-zakelijke vereisten moet worden voldaan voordat u de diensten van het adviesbureau inschakelt.

Laat de consultants weten wat u precies nodig hebt in uw omgeving – criteria voor opdracht.

De consulting opdracht: Planning en controle van het project.

Vind de juiste consultant; zoek 2-3 geschikte kandidaten.

Zorg ervoor dat de juiste profielen in het beginstadium van het proces op de checklist staan – zorg ervoor dat u een duidelijk omschreven behoefte hebt en een duidelijke strategie voor het beheer van het project.

Een ander geval: Op zoek naar een projectconsultant voor een opkomend nieuw gebied.

Sluit een compromis over het budget; zeg dat de kosten 50% van de exclusiviteit van het eerste jaar bedragen, vraag dan of dat redelijk is en zo niet, neem een contingency betaling op.

Laat het budget ruimte voor externe verwijzingen?

Zoek de juiste consultant met bewezen management- en projectervaring.